Alpha Energy as er en teknologibedrift.Om oss

Alpha Energy AS er rettet mot FNs bærekraftsmål innen energi-, bio- og naturressurssektoren, med spesielt fokus på:

  • Mål 6: Rent vann og sanitær
  • Mål 7: Bærekraftig og ren energi
  • Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur


Vårt patenterte system er godkjent for støtte gjennom miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge.


Vårt system kan brukes på kjølevann- og brannvannsystemer på skip, plattformer, fjernvarme, næringsmiddelindustrien, landbasert fiskeoppdrett og alle steder der det er vann, gass eller væsker som flyttes eller sirkuleres med trykk (bar).


Vårt fokus er på å ivareta arv og miljø, med en sirkulær økonomi og etiske valg som prioriteres, samtidig som vi tar vare på energien i vann, luft og sol på en forsvarlig måte.


Vår unike rørturbin er fullt fleksibel og kan skaleres etter behov, med en virkningsgrad på over 90%.


Vi har prosjekter der vi tar bort reduksjonsventiler, og kan produsere 235 kWh med en vannmengde på 800 l/s og trykk på ca. 3,5 bar ved 230/400V 50-60 Hz. Med 8760 timer per år vil vi kunne produsere 2.058.600 kWh.


Alle våre installasjoner er EX-sikret der det er påkrevd, inkludert vindmøller på land eller hav.


Alpha Energy AS har utviklet et system som holder RPM (rotasjoner per minutt) konstant på møller og akslinger. Vi monterer også en rørturbin for produksjon av ren vannenergi i tillegg til vindgeneratoren.


Overskuddsenergien overføres til forbruk, nett/salg, batterilagring eller produksjon av hydrogen. Vi blander hydrogen og CO2 til metanol på vår egen måte, slik at vi får hydrogen og CO2 som flytende drivstoff.

Våre tjenester

Landbasert Fiske Oppdrett


Etter flere år med utvikling, testing og patentering har vi i dag en ferdigutviklet teknologisk løsning som er testet og klar for kommersialisering.

Oppdrettsnæringen ser store besparelser og effektiviseringer for landbaserte smoltanlegg, alt innenfor en ramme av bærekraftig utvikling. Vi er alene om en unik løsning, noe som gjør at nyvinningen er av stor interesse for dette segmentet. AE vil fremover bruke ressurser på å få på plass en organisasjon som kan ivareta produksjon og marked nasjonalt og internasjonalt

Vi bygger og leverer miljøeffektive løsninger


Sammen med oppdragsgiver/kunden sikrer vi dermed å samle den kompetanse som er nødvendig for at miljøhensyn og samfunnshensyn er mest mulig bærekraftig på sikt. Vi benytter kvalifiserte fagpersoner til de ulike arbeidsoppgaver. Vi kjøper kun inn godkjente komponenter/deler, slik sikrer vi at leveransen bli bærekraftig og trygg innenfor sirkulærøkonomien og bidrar til reduksjon av negativt klimaavtrykk

Vårt team

Tom

Daglig leder

Ole Petter

Senioringeniør

Christer

Elektroingeniør

Kontakt